Se potentialet!

Det er præcis det her, jeg nævnte forleden; det med at se hinandens potentiale og muligheder, i stedet for blot at afskrive hinanden på forhånd.

Tværtimod anses forældre til et barn med en diagnose som potentielle snyltere og ens barn er blot en byrde for samfundet. Alle begrænsningerne og handicaps bliver linet op – men der er ingen, der ser på muligheder og potentiale. Afslag, bum, næste.

Vi har det ikke fra fremmede; cirka halvdelen af os tænker negativt om andres formåen, når man nævner et handicap.

  • Hvordan tænker du, at det ville påvirke dig, når du skal søge et job, og du ved, at halvdelen af alle tænker, at du ikke kan klare jobbet helt uden at have mødt dig?
  • Hvordan tror du, at det påvirker et barn, at det mødes af voksne, der tror, at han/hun aldrig bliver til noget?

Heldigvis er der nogen, der er begyndt at se potentialet ved at være anderledes på den ene eller anden måde, og nu går i gang med at forske i dette under titlen “En alternativ vinkel på ADHD: Dimensioner og fordele”

»Samtidig har mennesker med ADHD øget risiko for at opleve stigmatisering, og ADHD omtales ofte i meget negative termer. Her er fokus på barnets vanskeligheder og på, hvad barnet ikke kan, frem for på barnets mulige styrker og potentialer som følge af dets ADHD-symptomer. Med andre ord mangler de mulige positive sider ved at have hyperaktivitet, impulsivitet og opmærksomhedsproblemer at blive belyst,« forklarer Per Hove Thomsen i pressemeddelelsen.