Paratvidenseksamen 2. maj

Det gik soso til eksamen igår. Paratvidenseksamen uden hjælpemidler, 4 timer skriftligt. Jeg er ikke imponeret! Ikke så meget over mig selv, men jeg er skuffet over de spørgsmål, der blev stillet. Jeg synes, at spørgsmålene gik for meget i detaljen. Jeg savnede at få lov til at bevise, at jeg kan bruge den viden, jeg har fået, på en konkret problemstilling – uden brug af hjælpemidler. Det er alt andet lige bedre at kunne bruge sin viden konkret end at kunne lire hele pensum af ordret.
 
2 ud af 6 spørgsmål var jeg helt og aldeles på bar bund i: En af modellerne, vi kom op i, har jeg noteret ´ikke eksamensstof´ ud for, da den blev vist i undervisningen, så den havde jeg ikke forberedt. Aktant-modellen. Flot! Jeg ved ikke, om jeg har hørt forkert i timen, men det gør jo ingen forskel nu. Jeg kunne huske 50% af modellen; hjælper-helt-modstander … jeg mangler lige objektet, modtageren, giveren, subjektet – og så skulle helten vel egentlig ikke hedde helt … men jeg demonstrerede modellen i brug, og der har jeg alle 6 roller med – uden at kalde dem ovenstående. Så måske går det an…?
 
Og et andet spørgsmål gik på awareness index i forbindelse med tracking. Dér var jeg helt blank, for jeg har uden pis aldrig hørt om det. Flot! Så 2 ud af 6 spm besvarede jeg højst tvivlsomt og vævende. Æv. Og ja, det var så mig, der ikke lige havde bidt mærke i den linie i pensum, hvor Awareness Index var defineret. Vi har aldrig anvendt det praktisk, og det er heller ikke nævnt i hverken Marketinghåndbogen, Kotler eller Lancaster & Massingham, så det er ikke et index, man underviser i på HD i afsætning. Prøvede lige før at google på awareness index, og det blev jeg heller ikke klogere af.