Børn

  • Det, vi roser, er det børnene tillægger værdi.
  • Børn gør det vi gør – ikke det vi siger!
  • Børn gør det rigtige, hvis de kan!
  • “Fordi jeg siger det” er en virkelig dårlig læresætning.
  • Vær en autoritet for barnet, ta’ ansvar – og vær stolt af det!