Han er bare en rask og frisk dreng, som børnepsykiatrien i dag ville sygeliggøre med en ADHD-diagnose

Den er gammel, denne artikel, men den er vigtig læsning omkring ADHD.

En ADHD-diagnose er ikke en pegefinger rettet mod individet, men mod omgivelserne i form af krav om hjælp og støtte.